Voor individu en team
 

 √   Energie in werken

 √   Wendbaar in samenwerking

 √   Verbindend in leiderschap
 √   Innovatief in oplossingen

 √   Impact op omgeving

Ontdek de glans achter de schuring !

 
Met ZIT werk je naar een gemakkelijkere waarheid.
Je ontwikkelt inzicht in het versterken van natuurlijk potentieel van jezelf en anderen, ook waar dat onder druk van de omgeving niet altijd tot zijn recht komt.  Met impact op meerdere thema's tegelijk (bekijk voorbeelden).
 
Je leert hoe je makkelijker èchte oorzaken van dilemma’s herkent
en nieuwe, minder complexe oplossingen ontdekt, voor jezelf, samenwerken en organiseren, met impact op aanbod. En hoe je uit de waan van de dag blijft. Met je praktijk als uitgangspunt, zodat inzichten direct toepasbaar zijn.
 
Effectiviteit, creativiteit en prestaties verbeteren organisch,
dus met minder moeite. Draagvlak, vitaliteit, zelfsturing en regie bij (maatschappelijke) projecten en veranderingen nemen meer vanzelf  toe. Met ruimte voor innovatie en meerwaarde, materieel en immaterieel.
 
Behoefte aan opleiding en training neemt af
of wordt, indien toch nog nodig, specifieker en doelgerichter, wat meer ruimte in tijd, geld en energie mogelijk maakt.

IMPACT

Met een ZIT-sessie vergroot je de regie op meerdere dilemma's tegelijk.

Bekijk ▼ voorbeelden. 

HET BESTE UIT MENSEN EN OMGEVING HALEN

Rendement uit leren en veranderen
TOP - sessie
TEAM
INDIVIDU

       Leidinggeven in moeilijke tijden.

       Plezier en ambitie bevorderen en resultaten vernieuwen door

      slagkacht en verbindend en innovatief leiderschap te ontwikkelen.

 

        Energie voor (samen) werken neemt af.

      Jezelf inspireren door vitaliteit en effectiviteit te versterken, 
      makkelijker leren te communiceren en anderen te betrekken.

 

        Informatie overdragen is niet altijd helder.

        Presenteren met charisma door zin en passie uit te stralen en 
      collega's of publiek beter te leren engageren.

 

        Waarde voor de arbeidsmarkt houden.

        Duurzaam inzetbaar zijn door meer rendement uit je talenten te
      halen en jezelf en je omgeving uit te dagen en te inspireren.

 

TEAM

       Schaarste in mensen en middelen.

     Creativiteit en (im-)materiële verdienmodellen bevorderen door met
     in-/externe betrokkenen, belangen en nieuwe kaders af te stemmen.

 

       Groot verzuim of verloop van mensen

     Uit de waan van de dag wendbaarheid en eigenaarschap stimuleren
     door verbetering van vitaliteit, communicatie, werkwijzen, gedrag.

 

       Te druk voor nieuwe ideeën en  innovatie. 

       Pro-actieve zelfsturing stimuleren en inspelen op de toekomst door
     vernieuwend aanbod te ontwikkelen of slimmer te organiseren.

 

      Onvoldoende motivatie voor veranderingen. 

      (Team-)energie stimuleren door talenten, slagkracht en werkplezier 
     te verbinden aan (nieuwe) gezamenlijke resultaten.

 

 

Zoals de balans in focus en energie van de sporter, die talent, slagkracht en vitaliteit blijft versterken.

Verbeter leren en veranderen !
 

Investeer je nu al voor jezelf of team in ontwikkeling?
Blijft resultaat dan actueel of blijkt de praktijk weerbarstiger? Of  vragen ontwikkelingen steeds weer nieuwe leerdoelen, terwijl het werk zelf al alle aandacht vraagt en budget en tijd beperkt is?
 
Merk je bij veranderingen soms verschil in woorden en actie? 
Of blijkt het soms lastig de oorzaken van dilemma's echt te achterhalen? Zodat je zelf, of medewerkers, steeds achter feiten aan (b)lijken te lopen of dat draagvlak en motivatie afneemt?   
 
Wil je dit doorbreken? Of blijvend verbeteren en vernieuwen?
Dan vraagt (samen) werken om een andere energie en om oplossingen, die sneller complexere vragen eenvoudiger maken. En om combineren van meer ontwikkelvragen in een keer, dus minder tijd en geld.
 
Dan ben je toe aan een ZIT-sessie!

                                                         

Schaarste in mensen en middelen.

Creativiteit en (im-)materiële verdienmodellen bevorderen door met  in-/externe betrokkenen, belangen en nieuwe kaders af te stemmen.

Groot verzuim of verloop van mensen.

Uit de waan van de dag wendbaarheid en eigenaarschap stimuleren  door verbetering van vitaliteit, communicatie, werkwijzen, gedrag.

Te druk voor nieuwe ideeën en  innovatie. 

Pro-actieve zelfsturing stimuleren en inspelen op de toekomst door vernieuwend aanbod te ontwikkelen of slimmer te organiseren.

Onvoldoende draagvlak bij veranderingen. 

(Team-)energie stimuleren door talenten, slagkracht en werkplezier  te verbinden aan gezamenlijke resultaten.

Leidinggeven in moeilijke tijden.

Plezier en ambitie bevorderen en resultaten vernieuwen door slagkracht en verbindend en innovtief leiderschap te ontwikkelen.

Energie voor (samen) werken neemt af.

Jezelf inspireren door vitaliteit en effectiviteit te versterken, makkelijker leren te communiceren en anderen te betrekken.

Informatie overdragen is niet altijd helder.

Presenteren met charisma door zin en passie uit te stralen en collega's of publiek beter te leren engageren.

Waarde voor de arbeidsmarkt houden.

Duurzaam inzetbaar zijn door meer rendement uit je talenten te halen en jezelf en je omgeving uit te dagen en te inspireren.

INDIVIDU
Benieuwd hoe je (team) functioneert?
Informeer naar een vrijblijvende analyse of verkenning