Help mee ervaringen te bundelen en ideeën naar boven te halen.

 

Wij vragen om samen met ons je expertise of kritiek in te zetten 

om de wisselwerking tussen mens en systeem te verbeteren

en in creatiecellen vernieuwende oplossingen en slagkracht te versnellen.

 

Daar waar mensen tegen de grenzen van het systeem aan lopen (en vice versa),
waar goede ideeën onvoldoende worden erkend
of andere ideeën en activiteiten nodig zijn, binnen of buiten kaders. 
In een creatiecel ga je verder dan de gangbare werkwijzen en systemen om andere oplossingen te vinden èn in te voeren, op korte of langere termijn, in en out of the box. 
Je werkt (met elkaar) aan een dilemma, groot of klein, waar al vaker oplossingen voor zijn bedacht binnen een bekende organisatie- of  maatschappelijke context. Toch loste het probleem zich onvoldoende of slechts tijdelijk op, ondanks goede beloftes en betrokkenheid. Denk bijvoorbeeld aan personeelstekorten, samenwerking tussen overheid, burgers en/of bedrijven, armoede in een wijk, onrust bij transities  e.d. 
▼ 
Door de vaak goede ideeën of kritiek van betrokkenen te verbinden met onze creatieve expertise in slagvaardige bijeenkomsten, dragen we sneller bij aan betere resultaten.
Met als uitkomst een duurzame aanpak, die breder in te zetten is voor en door doelgroep en beleidsmakers. 
 

    CELOPBOUW

WAAROM CREATIECELLEN

CREËER OPLOSSINGEN EN VERBIND MENSEN     

    CELDELING

    CELIMPACT

NEEM CONTACT OP

 

We informeren je graag meer op maat over werkwijze en impact.

Je kunt ▼ interesse aangeven of een dilemma inbrengen.

We stemmen de mogelijkheden specifieker af op je situatie.

 

   √  We verkennen vooraf de situatie van het dilemma.
   √  We vragen 1 tot maximaal 6 betrokkenen rond het thema.
   √  We faciliteren 1 tot maximaal 3 bijeenkomsten, afhankelijk van
       behoeften.
   √  We kijken naar oorzaken, wat al is gedaan en nog nodig is.
   √  We vinden nieuwe, creatievere oplossingen en vergroten de
         flexibiliteit van systemen.
   √  We besteden ook aandacht aan de kwaliteit van samenwerking.
   √  We spreken vervolgacties af en gewenste zichtbaarheid voor
       verspreiding van ideeën.

 

 

   √  Een creatiecel is op zich voldoende om oplossingen in gang te zetten.
   √  Het kan ook zinvol zijn om uitkomsten te delen met anderen voor
       uitvoering van acties of weer meer oplossingen.
   √  Dan ontstaan een of meer nieuwe creatiecellen, die verbonden zijn
        met het oorspronkelijke thema.
   √  We faciliteren de nieuwe cellen of ondersteunen de deelnemers naar
       behoefte.
   √  We bevorderen informatievoorziening tussen die cellen en gewenste
       publicatie in media en naar beleidsmakers.

 

 

   √  Het werken in kleine groepjes aan een dilemma, met relevante 
       (ervarings-)deskundigen, vergroot en versnelt de slagkracht, mede 
       door de bewustwording die facilitering en verbinding al vanzelf tot
       gevolg hebben. 
   √  Ideeën en oplossingen verspreiden en vermenigvuldigen zich in 
         kortere tijd in de keten van betrokken personen, managers,        
         organisaties en overheid, die met de nieuwe werkwijzen invloed
         kunnen uitoefenen op transities en welzijn.
   √  Naast de acties, die uit de cellen voortvloeien, blijft ook aandacht voor 
       de kwaliteit van samenwerking, waardoor een duurzame werkwijze
       wordt (door-)ontwikkeld voor participatietrajecten. 
   √  Kleine veranderingen kunnen zo grote gevolgen hebben voor steeds
       meer mensen, waarbij grote aanpassingen van beleid zo beperkt
       mogelijk blijven. 

 

 

  √  We verkennen vooraf de situatie van het
      dilemma.
  √  We vragen 1 tot maximaal 6 betrokkenen
      rond het thema.
  √  We faciliteren 1 tot maximaal 3
      bijeenkomsten, afhankelijk van behoeften.
  √  We kijken naar oorzaken, wat al is gedaan
      en nog nodig is.
  √  We vinden nieuwe, creatieve oplossingen
       en maken systemen flexibeler.
  √  We besteden ook aandacht aan de
      kwaliteit van samenwerking.
  √  We spreken vervolgacties af en gewenste
      zichtbaarheid voor verspreiding van ideeën.

 

 

  √  Een creatiecel is op zich voldoende om
      oplossingen in gang te zetten.
  √  Het kan ook zinvol zijn om uitkomsten te
      delen met anderen voor  uitvoering van
      acties of weer meer oplossingen.
  √  Dan ontstaan een of meer nieuwe
       creatiecellen, die verbonden zijn met het
       oorspronkelijke thema.
  √  We faciliteren de nieuwe cellen of
      ondersteunen de deelnemers naar
      behoefte.
  √  We bevorderen informatievoorziening
      tussen die cellen en gewenste publicatie in
      media en naar beleidsmakers.

 

 

  √  Het werken in kleine groepjes aan een
      dilemma, met relevante (ervarings-)
      deskundigen, vergroot en versnelt  de
      slagkracht, mede door de bewustwording
      die facilitering en verbinding al vanzelf tot
      gevolg hebben.
  √   Ideeën en oplossingen verspreiden en
        vermenigvuldigen zich in kortere tijd in de
        keten van betrokken personen, managers,               organisaties en overheid, die met de
        nieuwe  werkwijzen invloed kunnen
        uitoefenen op transities en welzijn.
  √  Naast de acties, die uit de cellen
      voortvloeien, blijft ook aandacht voor 
      de kwaliteit van samenwerking, waardoor
      een duurzame werkwijze wordt (door-)
      ontwikkeld voor participatietrajecten. 
  √  Kleine veranderingen kunnen zo grote
      gevolgen hebben voor steeds meer
      mensen, waarbij grote aanpassingen
      van beleid zo beperkt mogelijk blijven.

 

CREËER OPLOSSINGEN      EN VERBIND MENSEN