Teamontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling

INDIVIDU

TEAM

Wat maakt ZIT-sessies anders?

 
De gangbare ontwikkelweg focust zich meestal op aanleren van vooraf gekozen kennis en gedrag over een thema, op basis van noodzaak of wens. Implementatie in de praktijk is achteraf en mede afhankelijk van persoonlijke en (weerbarstige) omgevingsfactoren.
 
Met ZIT-sessie(s) ontwikkel je relevante kennis en gedrag tijdens het beoogde veranderproces, direct afgestemd op behoeften en ambities, waardoor verankering meteen mogelijk is. De praktijk is tijdens de sessie(s) al meteen uitgangspunt, met begeleiding op maat en focus op verminderen van complexiteit. Het ontwikkeldoel is 'slechts' een aanzet voor een nieuwe manier van leren en veranderen, die ook toepasbaar is in andere situaties en verandertrajecten. Dit maakt resultaten duurzamer.
 
Een overzicht van de belangrijkste verschillen.
Met als doel om in de toekomst met meer rendement:

 

√  jezelf te ontwikkelen en samen te organiseren
√  èchte oorzaken van dilemma's makkelijker te herkennen
√  realiseerbaarheid van ambities te versterken
√  innovatieve meerwaarde en verdienmodellen te vernieuwen

OMGEKEERDE ACTIE

energie in werken, wendbaar samenwerken, verbindend leiden, innovatief co-creëren

OPBOUW ZIT-TRAJECT

Omgekeerde actie
GANGBAAR TRAJECT
Toepasbaar voor verandernoodzaak 
1 of enkele hoofdverantwoordelijken
Training(en) per thema, buiten de praktijk
Prestatiefactoren meten
Kennis van gedragspatronen
Oplossingen binnen omgevingseisen
ZIT-TRAJECT
Effect op inzichten voor veranderen
Verbindend en persoonlijk leiderschap
Meerdere thema's èn praktijk in 1 sessie *
Potentieel zichtbaarder maken
Waarnemen - ervaren - handelen
Oplossingen toevoegen en vernieuwen
ZIT-TRAJECT
5
Acties en cultuur vernieuwen vanaf  1
4
Betrokkenen co-creëren met partners 
3
Proces en kwaliteiten vooruit afstemmen
2
Ruimte geven aan ideeën en ambities
1
Voorwaarden voor effectiviteit versterken

5 focusgebieden

 

In een ZIT-traject leer je de actuele situatie voor en tijdens het transitieproces in kaart te brengen en dilemma's, kansen en voorwaarden af te stemmen en oplossingen te versterken.
 

Elke ZIT-sessie geeft een verbeterboost, op maat en interactief.

We keren het proces van doel naar actie om!
De focusgebieden in omgekeerde actie 
Je ontwikkelvraag als uitgangspunt, persoonlijk, team of leiderschap.

PROGRAMMA

PER TOEKOMSTSESSIE

√ Terugkoppeling uit de praktijk

√ Ontwikkeling 1 t/m 3 (zie wiel ▲) door oefening en verdieping

√ Voorbereiding 4 en 5 (▲),

uit te voeren in de praktijk

√ Afstemming ACTIE voor implementatie


PRAKTIJK

IMPLEMENTATIE

√   Regie bij de deelnemer(s)

√   Monitoring door coach

√   Praktijkondersteuning naar behoefte

√   Advies werkgever (indien van toepassing) over facilitering

√   Optie: vervolgsessie(s)


PREVIEW

VOORAF


Veranderdoel en begeleidingsbehoefte afstemmen met betrokkene(n).


Met eerste inzicht in visie en verwachtingen over het traject.

Transitie Optimaal Presteren
Ontwikkeling van het ene gebied biedt input en voorwaarden voor volgende gebieden ▼.
Start  in 1 dag voor team, 2 uur individu *
- Vitaliteit, effectiviteit, innovativiteit
- Procesinzicht, co-creatie, slagkracht

Kan afwijken bij speciale behoefte of online.

Na 1 dag ga je met nieuw elan uitdagingen en kansen aan. Optioneel: support/monitoring in de praktijk en vervolgsessie.
GANGBAAR TRAJECT
Doel- en actieplan opstellen
1
Betrokkenen instemming vragen
2
Project, mensen en middelen managen
3
Weerstand beperken
4
(In-)effectiviteit van resultaten bijstellen
5
Gratis verkenningsgesprek of -sessie 
Informeer ▼
Tik op teksten voor meer onderwerpen.