Teamontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling

INDIVIDU

TEAM

Wat maakt een ZIT-sessie anders?

 
Bij indviduele, team- of  organisatietransities is uitvoering in de praktijk vaak in grote mate afhankelijk van persoonlijke en (weerbarstige) omgevingsfactoren tijdens of na het traject. Dat vertraagt of beperkt het effect, resultaten komen dan onvoldoende tot hun recht en betrokkenheid en motivatie nemen af.
 
In een ZIT-sessie ontdek je hoe je de slaagkans van veranderdoel(en) makkelijker maakt en wat creativiteit en samenwerking versterkt. Je start met focus op wat ècht boeit en (ver-)bindt, wat communicatie en effectiviteit vitaler maakt, complexiteit vereenvoudigt en innovatie bevordert. De energie die dan ontstaat heeft onmiddellijk een gunstige impact op het verdere transitieverloop, soepeler en organischer, met meer slagkracht en vernieuwende oplossingen voor mens, organisatie èn maatschappij
Met je praktijk als uitgangspunt integreren de nieuwe inzichten al tijdens een sessie, op maat afgestemd op wensen en behoeften. Het ontwikkeldoel is 'slechts' een aanzet voor een nieuwe manier van leren en veranderen, die ook toepasbaar is in andere situaties en verandertrajecten. Dit maakt resultaten duurzamer.  
 
Een overzicht van de belangrijkste verschillen.
Met als doel om meer te bereiken met minder moeite:

 

√  jezelf ontwikkelen en samen organiseren
√  èchte oorzaken van dilemma's makkelijker herkennen
√  realiseren van ambities versterken en versnellen
√  meerwaarde en verdienmodellen vernieuwen

OMGEKEERDE ACTIE

energie in werken, wendbaar samenwerken, verbindend leiden, innovatief co-creëren

OPBOUW ZIT-TRAJECT

Omgekeerde actie
TRADITIONEEL TRAJECT
Focus op inhoud → mensen op aanpassen 
Effect op actuele verandernoodzaak 
Een of enkele hoofdverantwoordelijken
Training(en) per thema, buiten de praktijk
Prestatiefactoren meten en eisen aanpassen
Kennis van gedragspatronen
Dilemma's oplossen binnen bestaande kaders
ZIT-TRAJECT
Focus op energie → meer draagvlak en ideeën 
Effect op mentaliteit voor leren en veranderen 
Verbindend en persoonlijk leiderschap
Meerdere thema's* èn praktijk in één sessie 
Potentieel verhelderen en versterken
Gedrag waarnemen - ervaren - handelen
Oplossingen verruimen in en buiten systeem

5 focusgebieden voor omgekeerde actie

Elke ZIT-sessie geeft een verbeterboost, op maat en interactief, met je ontwikkelvraag als uitgangspunt.

Bekijk het transitiewiel.
Transitie Optimaal Presteren


        

  Welzijn
  Kwaliteiten
  Communicatie
  (Re-)activiteit


        

  Context/speelveld
  Wensen/behoeftes
  Toekomstscenario's
  Systeem(wijziging)


      

  Dilemma's
  Oplossingen
  Voorwaarden
  Hoofdlijnen


           

  In- en extern
  Belangen
  Talenten
  Creativiteit


     

  Autonomie
  Slagkracht
  Imago
  Meerwaarde
Ontwikkeling van het ene gebied biedt input en voorwaarden voor de volgende gebieden.
Start met team in 1 dag, indvidueel 2 uur 

 (kan afwijken bij speciale behoefte of online).

- Ontwikkelen van de turqoise gebieden. 
- Voorbereiden van de groene gebieden.
Na 1 sessie ga je met nieuw elan uitdagingen en kansen aan. Optie: support/monitoring in de praktijk of vervolgsessie.
Benieuwd hoe je zelf of je team functioneert?
Informeer naar een vrijblijvende analyse of verkenning 

Ga naar witte teksten voor resultaatgebieden.