• Op vele terreinen zien we urgentie voor transitie, bijvoorbeeld voor klimaat, energie, onderwijs, zorg of economie. Dat vraagt van managers en teams flexibiliteit om af te blijven stemmen op deze externe ontwikkelingen en om een proces van sociale innovatie (lees desgewenst meer). Wat is de stand van zaken van deze organisatie-ontwikkeltrajecten?

    De Transitie Conditie Check (TCC) inventariseert de kwaliteit van samenwerken en organiseren. Met als doel in gesprek te gaan over werkwijzen, die betrokkenheid en motivatie van deelnemers bevorderen en inzicht versterken in factoren voor transformatie, vitaliteit, slaagkans en innovatie.

    Het invullen biedt meteen inzicht in transformatievoorwaarden. De diagrammen in het resultaatverslag bieden vervolgens een goed beeld van enerzijds de mate van aandacht in beleid en anderzijds de tevredenheid in de praktijk. De check omvat 7 thema's (zie boven), met elk 7 stellingen. De invultijd is gemiddeld 10 minuten, aangevuld met een korte nabespreking.

    De resultaten van alle TCC's samen kunnen in de toekomst anoniem gepubliceerd worden om de conclusies voor en door invullers te laten gebruiken bij activiteiten en bijeenkomsten.

    Privacybeleid

    * = verplicht