Wil je bijzondere (innovatieve) oplossingen vinden of juist zichtbaar maken?
→ Voor je project, team of organisatie
→ Voor persoonlijke of leiderschapsontwikkeling
→ Voor actuele en toekomstige dilemma's
 
We faciliteren je activiteiten,
waarin je je kennis kunt delen, je vraag voorleggen, ervaring beleven of niveau testen. 
Om in korte tijd laagdrempelig te experimenteren, leren en inspireren.

Deelname aan een ZIT-workshop

√  Voor bewustwording en leerdoelen
√  Over actuele en gewenste ontwikkelingen
√  Met interactieve en creatieve werkvormen
√  Concrete handvatten voor de praktijk

 

 

Bekijk ▼ de workshops

4 workshops

 

Ervaar de impact op ontwikkeling van mensen, leiden en innovatie van onze werkwijzen en het principe van de omgekeerde actie.
 

Maak keuze uit de 4 workshops om met collega's en partners:
√  samenwerking te verbinden
√  leerthema's te verdiepen
√  nieuw beleid te introduceren
√  ideeën en initiatieven te genereren
 
Duur, locatie, opzet en inhoud worden vooraf op de actualiteit van de deelnemers afgestemd. Ook online-mogelijkheden.
 
Ervarend leren
Ontmoeten
Inzicht in TOP-niveau
Talkshow

 

    Inspirerende simulaties om in korte tijd:

    √  met plezier, uitdaging en inzichten    

    √  in een nieuwe realiteit te leren 

    √  op scenario’s en knelpunten te reflecteren

    √  met een beroep op verschillende talenten 

    √  op maat voor kleine en grote groepen    

 

    Biedt inzicht in kwaliteiten en kernwaarden voor: 

    √  onderdeel van opleiding en werving

    √  leiderschaps- en teamontwikkeling 
    √  richting aan beleidsverandering/-doelen 

 

    Met o.m. de mobiele escaperoom op locatie 
    om in een pressurecook teamkwaliteiten en valkuilen
    te verhelderen. Voor  5 tot 15 personen.

 

ZIT-BELEVING

 

 

    Een actueel thema verkennen

    √  met gelijk- of anders gestemden
    √  met relevante deskundigen 

    √  voor een genodigd publiek

 

    Biedt inzicht en feedback bij ontwikkelprocessen

    en sluit aan bij de praktijk.

 

    Voorbeelden voor thema's:

    - draagvlak ontwikkelen        - vitaliteit en energie

    - meerwaarde verdienen      - duurzame inzetbaarheid

    - innovatieve oplossingen     - balans sturing en ruimte

    - pro-activiteit bevorderen   - in co-creatie verbinden

 

 

    In organisatie- en maatschappelijke context.

 

Supportopties voor je eigen bijeenkomst

√  Expertise in transitieprocessen naar wens

√  Op ambities afgestemde werkvormen
√  (Dag-)voorzitter, coach of interviewer
√  Locatievoorzieningen
 

Informeer via contact

 

     Transitie Leiderschap Check

    √  Voor leidinggevenden en/of teamleden

    √  7 bouwstenen met elk 6 eigenschappen

    √  Met 360° feedback en verschil tussen beleid en praktijk

    √  Ook zicht op cultuurpercepties van deelnemers

 

    Inzicht in vitaliteit, effectiviteit, innovatievermogen, met 

    voorbeelden van Nelson Mandela in het eindverslag.

 

     Transitie Conditie Check 

    √  Over status van project, team of organisatie

    √  7 thema's met elk 7 subthema's 

    √  Aanbevelingen voor betrekken medewerkers/burgers

    √  Inzicht in factoren voor uitvoering en slaagkans
    √  T.b.v. welzijn en (maatschappelijke) ontwikkeling

 

     Toetsing resultaten in de praktijk in gesprek/workshop.
     Beschrijving in het verslag.                             Lees meer

 

2. CREATE

Van dilemma naar oplossen

 

 

    Een actueel thema verkennen

    √  met gelijk- of anders gestemden
    √  met relevante deskundigen 

    √  voor een genodigd publiek

 

    Biedt inzicht en feedback  bij ontwikkel-
    processen en sluit aan bij de praktijk.

 

    Voorbeelden voor thema's:

    - draagvlak ontwikkelen        

    - meerwaarde verdienen      

    - innovatieve oplossingen     

    - pro-activiteit bevorderen   

    - vitaliteit 

    - duurzame inzetbaarheid  

    - balans sturing en ruimte  

    - in co-creatie verbinden

 

    In organisatie- en maatschappelijke context.

 

   

    Draag bij aan een creatiecel:

   √  rond een dilemma, visie, thema of project

   √  haal ideeën en kritiek naar voren 

   √  verbeter wisselwerking tussen mens
       en systeem 

   √  vernieuw oplossingen binnen en buiten

       kaders

 

    Betrokkenen verbinden en vaste werkwijzen 
    doorbreken bij organisatie of 

    maatschappelijke transities.

 

    √  Celopbouw: van oorzaken naar creatieve

       ideeën en kwalitatieve samenwerking; 1-3

       keer met 1-6 personen, met concrete acties

    √  Celdeling: naar wens uitkomsten delen in

       nieuwe creatiecel(len), verbonden met

       oorspronkelijk thema 

    √  Celimpact: slagkracht versnellen, resultaten

       in de keten vermenigvuldigen, participatie

       bevorderen, zo beperkt mogelijke beleids-

       aanpassingen.

 

    Lees meer 

 

 

    Inspirerende simulaties om in korte tijd:

    √  met plezier, uitdaging en inzichten    

    √  in een nieuwe realiteit te leren 

    √  op scenario’s en knelpunten te reflecteren

    √  met een beroep op verschillende talenten 

    √  op maat voor kleine en grote groepen 

 

    Biedt inzicht in kwaliteiten en waarden 

    √  onderdeel van opleiding en werving

    √  leiderschaps- en teamontwikkeling 
    √  richting aan beleidsverandering/-doelen

 

 

    Met o.m. de mobiele escaperoom op locatie
    om in een pressurecook teamkwaliteiten en
    valkuilen te verhelderen. Voor 5 t/m 15 
    personen.

 

 

 

 

 

    Transitie Leierschap Check

   √  Voor leidinggevenden en/of teamleden

   √  7 bouwstenen met elk 6 eigenschappen

   √  Met 360° feedback en verschil tussen beleid

       en praktijk

   √  Ook zicht op cultuurpercepties deelnemers

 

  Inzicht in vitaliteit, effectiviteit en

  innovatievermogen, met voorbeelden van

  Nelson Mandela in het eindverslag.

 

    Transitie Conditie Check

   √  Over status van project, team of organisatie

   √  7 thema’s met elk 7 subthema's

   √  Aanbevelingen voor betrekken

       medewerkers / burgers

   √  Inzicht in factoren voor uitvoering en
       slaagkans

   √  T.b.v. welzijn en (maatschappelijke
       ontwikkeling
   

 

   Toetsing resultaten aan de praktijk in
   gesprek/workshop.                        Lees meer

 

   Vitaliteit
   Empathisch
   Helicopterview
   Lerende houding
   Voortouw nemen
   Bruggen bouwen
   Vernieuwend
 Zelfvertrouwen
 Passie
 Procesinzicht
 Integer
 Ruimte laten
 Inzicht geven
 Liefdevol
Zie hier totaal:  
   Effectief leiderschap
   Realistische planning
   Succesvol veranderen
   Initiatiefruimte
   Soepele implementaties
   Open communicatie
   Lerende cultuur
 Inzicht in talenten
 Afgestemde structuur
 Creativiteit managen
 Teamgeest bevorderen
 Vitale energie
 Zichtbare motivatie
 Haalbare doelen
Zie hier totaal:  
Benieuwd hoe je zelf of je team functioneert?
Informeer naar een vrijblijvende analyse of verkenning

GEEN ACTIE ZONDER INTERACTIE

√  

    Draag bij aan een creatiecel:

    √  rond een dilemma, visie, thema of project

    √  haal ideeën en kritiek naar voren 

    √  verbeter wisselwerking tussen mens en systeem 

    √  vernieuw oplossingen binnen en buiten kaders

 

    Betrokkenen verbinden en vaste werkwijzen doorbreken

    bij organisatie of maatschappelijke transities.

 

    √  Celopbouw: van oorzaken naar creatieve ideeën en

        kwalitatieve samenwerking; 1-3 keer met 1-6

        personen, met concree acties

    √  Celdeling: naar wens uitkomsten delen in nieuwe

        creatiecel(len), verbonden met oorspronkelijk thema 

    √  Celimpact: slagkracht versnellen, resultaten in de

        keten vermenigvuldigen, participatie bevorderen, zo

        beperkt mogelijke beleidsaanpassingen.

 

             Lees meer